Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych

Efektywne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, o ile ktoś zdecyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek w swoim przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzone do separatora muszą być oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można również decydować się na separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną odpowiadającą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, jak i z bieżącymi przepisami prawnymi. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzone ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Dokładne informacje na temat wykorzystania separatorów opublikowane są na stronie internetowej. Można także dowiedzieć się szczegółów od sprzedających. Kiedy okaże się to kiedyś potrzebne, wskazana marka zaproponuje też serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiążą się ze swojej roli, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to dwa procesy: łączenia cząstek w jedną oraz rozdziału ciał stałych. Wtedy, w efekcie przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować taki, jaki spełni jego wymagania użytkowe. Wybrane z nich posiadają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną, aby w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj komentarz