Kancelarie prawne – jakie mają zadania?

Objaśnienie wielkości kancelarii legislacyjnej różni się w zależności od kraju. Na ogół akceptuje się, że mała kancelaria prawna ma do 50 prawników, a wielka kancelaria prawna to taka, jaka osiąga chociaż 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne lub wyspecjalizowane. Chociaż prawdą jest, iż wymiar kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności i gospodarki kraju, są przykłady na to, iż nie jest to regułą. Adwokaci przynależący do kancelarii prawnych w takich krajach jak Irlandia czy Nowa Zelandia, muszą rywalizować z kolosalnymi kancelariami, kalkulującymi ponad 200 mecenasów, mimo, że kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców. Technik prawny jest osobą, jaka bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu adwokata, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków – przetestuj http://www.aberlinus.eu/.

Niezwykle nieraz spotyka się ich w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy legislacyjni muszą pracować pod nadzorem adwokata, lecz warunki miejsc pracy różnią się w zależności od kraju. W znacznej większości krajach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych różnym notariuszom oraz urzędnikom. Określenie adwokat odnosi się, albowiem do jednego oraz prawidłowo zdefiniowanego rodzaju zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, bo osoby, zwane prawnikami, jacy są asystentami i nie mają uprawnień do obrony ludzi w sądach.

Wybitnie trudno jest sformułować uogólnienie, które mogłoby być trafne dla wszystkich krajów, ponieważ każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej. Należałoby odnotować, iż w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na adwokatów (barristers) i radców ustawodawczych (solicitors). W wielu krajach istnieje podział na adwokatów i prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii. Jednakże oraz w tym wypadku w wielu krajach zdecydowano się na połączenie różnych typów specjalistów w dziedzinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat potrzebuje stosowania wiedzy teoretycznej, która jest przeważnie wybitnie rozległa, do wygodnych przypadków i do rozwiązywania indywidualnych problemów.

Dodaj komentarz