Nowoczesne metody pracy w Prodetektyw

Innowacyjne metody pracy w Prodetektyw są wprowadzane, ponieważ detektywi zatrudnieni w tym miejscu mają duże doświadczenie w realizowanych świadczeniach. Dlatego można korzystać z białego wywiadu. Bazuje on na wykorzystaniu dostępnych ogólnie, lecz też płatnych baz danych, stron i mediów społecznościowych. Ta forma pracy wywiadowczej może przydać się w sprawach prywatnych, jak i w gospodarczych. To zgodna z prawem technika uzyskiwania wiadomości, a więc nie należy się jej obawiać. Detektywi zbierają oraz przeanalizują dane znaczące dla klienta.

Taki wywiad pozyskiwany w celach gospodarczych jest się przydatny na przykład przedsiębiorcom, jacy zechcą uzyskać informacje z cyberprzestrzeni odnośnie potencjalnych pracowników, kontrahentów czy konkurencji. Klienci indywidualni mogą chcieć sprawdzić partnera.

Specjaliści wyróżnią informacje ważne od mało istotnych. Mają wgląd do wizerunków, które ich zainteresują, danych osobowych, wiedzy na temat rodziny, poglądów i lokalizacji. Mogą też skorzystać z innych metod, typu wywiad przeprowadzany w celach zawodowych albo wywiad wykonywany w celach osobistych. Czynności w zakresie OSINT mogą być poprowadzone jawnie lub w sposób dyskretny.

Pewne informacje będą obejmować: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, aktualny wygląd, rozpoznanie grona bliskich znajomych, ustalenie bieżącej lokalizacji, ustalenie miejsca pracy i stanowiska, czy sprawdzanie planowanych strategii biznesowych przedsiębiorstwa. Biuro detektywistyczne proces wyszukiwania wiadomości dzieli na kilka etapów: pozyskanie ogólnodostępnych wiadomości odnoszących się do osoby lub firmy, filtrowanie wiadomości oraz odrzucenie nieistotnych, sprawdzenie oraz analiza wyodrębnionych wiadomości a także opracowanie końcowej analizy. Podobnie, nowatorskie podejście obowiązuje przy rozwiązywaniu innych spraw, jakimi standardowo będzie zajmować się agencja. Specjaliści zastosują innowacyjny sprzęt.

Dodaj komentarz