Studnia z ujęciem wody – kiedy wypada zamówić czyszczenie?

Jeżeli posiadamy na podwórku studnię i pragniemy ją wyeksploatować do nawadniania ogrodu, powinniśmy wiedzieć, iż do mamy szansę użycia paru typów pomp. Mogą to być pompy samozasysające, głębinowe i zatapialne, należy wybrać właściwy typ do rodzaju studni, z której ma być pobierana woda. Najistotniejsza jest głębokość studni, jeśli poziom lustra wody nie znajduje się niżej aniżeli 8m, od ustawienia pompy, to używamy pompy samozasysające. Tudzież pompy głębinowe posiadają wykorzystanie w studniach głębinowych, gdzie nie mają barier w głębokości czerpania wody. Studnie głębinowe, jakie mają zamontowane pompy głębinowe mają szansę stałego poboru wody.

Pokrewne działanie mają pompy zatapialne, jednak ofiarowane są do czerpania wody z płytkich studni kopanych. Ich struktura i niewielka wysokość tłoczenia nie pozwala na pracę w głębokich studniach. Przy wyborze trafnej pompy nawadniającej ogródek ze studni, istotne są także parametry techniczne, ulokowane na pompach. Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku mieszkań jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały odpowiednio konkretną wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie muszą posiadać należytą głębokość, żeby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej.

Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych czy też z tworzywa sztucznego – oto AT AQUA – czyszczenie studni. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, detal pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną muszą posiadać zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia poprawnego ciśnienia w instalacji domowej i poboru należytej ilości wody.

Dodaj komentarz